New Download eBook Karargah Author Mehmet Baransu – survivingtheholocaust.us

Karargah ORTAYA IKARTTI I BALYOZ PLANI LE T M DENGELER DE T REN GENERALLER ASKERLER N L M N SEYRETT HABER YLE HERON LU HANET ORTAYA IKARTAN MEHMET BARANSU NUN KARARGAH K TABI 30 BASKIYA ULA TI Hantepe de yedi asker ld Pimi ekilmi El Bombas haberiyle 2009 Y l Sedat Simavi Gazetecilik d l alan Mehmet Baransu, ilk defa yay mlanacak bilgi ve belgelerle kaleme ald KARARGAH ile g ndem de i tirecek.Anayasa Mahkemesi Ba kan Vekili Osman Paks t ve Genelkurmay Ba kan Orgeneral lker Ba bu aras nda yap lan gizli g r meler, Askeri Savc l n Albay Dursun i ek soru turmas n kapatmas yla ilgili arp c yeni bilgiler, Lahika Plan n n perde arkas nda ya ananlar, Balyoz Darbe Plan n n yay mlanmam belgeleri yaln zca bu kitapta yer al yor KARARGAH da T rkiye Cumhuriyeti nin yak n tarihindeki puslu ger ekleri hayretler i erisinde g recek, y llard r oynanan karanl k oyunlar n labirentlerinde dola acaks n z T rk siyasi hayat nda sahnelenenlerle, perde arkas nda ya ananlar n hi de rt medi ini hayretle fark edecek, TSK i inde halk na ve ordusuna d man cuntac lar tan yacaks n z.Karargah a Girmeye Haz r m s n z T rkiye son iki y ld r onun yazd haberleri konu tu Balyoz, Kafes, Albay Dursun i ek in Islak mza l AKP ve Fethullah G len i Bitirme Plan , Da l ca Bask n , Cumhuriyet al ma Grubu, Kontra Gerilla rg tlenmesi, Gayri Nizam Harp Plan nda yap lan ince de i iklik ve daha niceleri Arka Kapak Download Karargah – survivingtheholocaust.us

New Download eBook Karargah  Author Mehmet Baransu – survivingtheholocaust.us
  • Paperback
  • 544 pages
  • Karargah
  • Mehmet Baransu
  • Turkish
  • 13 May 2018
  • 6051200040 Edition Language Turkish URL

    10 thoughts on “New Download eBook Karargah Author Mehmet Baransu – survivingtheholocaust.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *