Publishers Merve Deniz ☆ Güneş ✓ lenin ☆ Best Download – survivingtheholocaust.us

Güneş Karanl k bir sava n ortas nda imk ns z bir ba l l k.Y re inize dokunacak sars c bir a k.Y llard r k bus g rmedi i ya da kendini ld rmedi i gecelerin say s bir elin parmaklar n ge emeyecek kadar azd Dipsiz bir u uruma g zleri kapal ko uyor bile olsa o, elinden tuttu u s rece d memeyi ba arabilece ine, umutsuzlu una inat inanmak istiyordu ve srarla ka n yordu cevaplar zorunlu sorulardan nk ka mak ya da g rmezden gelmek daha kolayd can n yakan ger eklerden Birer buzda misali y kselmedik e n nde, mucizeler diyar n n dingin okyanusunda ilerlemek ekiciydi Elimi, b raksa devasa bir u uruma d ecekmi gibi s k ca tutuyordu sevgili Oysa u urum bendim Ke ke bunu anlayabilseydi, ke ke benimle olman n sonsuz ve karanl k bir bo lu a d mekten farks z oldu unu anlatabilseydim Yava ol kalbim diye f s ldad m g s mde rp nan sava ya B rakmak istedik e daha s k tutunuyordu ruhum umuduna O benim g ne imdi ne yaparsam yapay m y r ngesinden kamazd m te b yle bir mutluluktu benimki Yolun sonunda gemimi par alara ay racak buzda lar na, k r bir a k n rotas yla yol almakt ve ne kadar uza a ka arsam ka ay m ger ek beni yakalayacakt biliyordum.G zlerinde cenneti g rm t m ve cennet bana sonsuza dek yasakt New Read [ Güneş ] By [ Merve Deniz ] – survivingtheholocaust.us

    9 thoughts on “Publishers Merve Deniz ☆ Güneş ✓ lenin ☆ Best Download – survivingtheholocaust.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *